Våra produkter

Lager och förrådstält

Plasthallar är ett billigt och snabbt sätt att lösa tillfälliga lokalproblem, men också mer långsiktiga utrymmesbehov kan tillgodoses. På kort tid kompletteras befintliga lokaler med en eller flera plasthallar. Plasthallen passar det mest skiftande ändamål som lagerutrymmen, tillfälliga arbets- och utställningslokaler. Det blir lättare att erhålla byggnadslov där permanent bebyggelse ej beviljats p.g.a. gällande byggnadsplan.