Våra produkter

Kapell & Stativ

Vi kan erbjuda alla varianter av stativ och kapell i inlands- och TIR- utförande. Fasta, dragbara och rullbara sidor, skutbara stativ i stål eller aluminium.
För alla fordon från stora lastbilaroch släp till små persbilssläpvagnar och distributionsbilar.